• Asbest golfplaten
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Asbest golfplaten

Asbest golfplaten (ook wel Eternit platen of Eternit golfplaten genoemd) werden vóór het landelijk verbod in 1993 grootschalig gebruikt als dakplaten. De golfplaten werden versterkt met asbestcement, waarin de asbestvezel verwerkt zit. De asbestvezel zorgt ervoor dat de plaat sterker en isolerend is. Asbest golfplaten zijn de grootste bron waardoor asbestvezels in het milieu terecht komen. Daarom kunnen de golfplaten beter verwijderd worden.

Asbest golfplaten verwijderen

Perfect Finish Milieutechniek kan asbest golfplaten veilig verwijderen. Allereerst wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie wordt bekeken hoeveel asbest golfplaten er aanwezig zijn in het pand en op welke manier deze het veiligste verwijderd kunnen worden. Uit de inventarisatie volgt een inventarisatie rapport. Op basis van dit rapport kan Perfect Finish Milieutechniek een offerte opmaken. Zodra de offerte akkoord is, kan gestart worden met het verwijderen van asbest golfplaten.

Het is mogelijk om de asbest golfplaten te verwijderen en aansluitend het pand van een nieuw dak te voorzien. Dat doen we in samenwerking met een dakdekker. Op deze manier worden de renovatiewerkzaamheden slechts tot een korte tijd ingeperkt.

Asbest golfplaten verwijderen kosten

De kosten voor het verwijderen van asbest golfplaten zijn opgebouwd uit drie verschillende kostenposten. Allereerst dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er kosten voor de arbeid en de materialen die nodig zijn voor het verwijderen van asbest golfplaten. Tot slot zijn er kosten voor het afvoeren van de asbest golfplaten. De totale kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid asbest golfplaten die afgevoerd moeten worden en de manier waarop de asbest golfplaten van het dak gehaald kunnen worden. Een exacte kostenraming kan gemaakt worden zodra het inventarisatierapport gemaakt is.

Verbod op asbest golfplaten

In 2018 werd er door de tweede kamer een wetsvoorstel ingediend voor een verbod op asbest golfplaten vanaf 2024. Dit voorstel werd in 2019 door de eerste kamer weggestemd waardoor het wetsvoorstel niet werd aangenomen. Asbest golfplaten zijn op dit moment de grootste bron waardoor asbestvezels in het milieu komen. Er is op dit moment dus geen verbod op asbest golfplaten.

Asbest golfplaten zelf verwijderen

Ondanks de grote gezondheidsrisico’s is het toegestaan om asbest golfplaten zelf te verwijderen. Hiervoor moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. Het is bijvoorbeeld alleen voor een particulier toegestaan om asbest zelf te verwijderen. Daarnaast mag er maximaal 35 vierkante meter asbest golfplaten zelf verwijderd worden. Ons advies is omwille van de gezondheidsrisico’s om asbest altijd door een professionele asbestverwijderaar te laten verwijderen.

Asbest golfplaten verzekering

Ondanks dat er geen verbod is op asbest golfplaten, hebben verzekeringsmaatschappijen allerlei clausules in hun polis opgenomen. Het komt er in veel gevallen op neer dat de verzekeringsmaatschappij slechts een deel van de totale schade dekt indien er brand uitbreekt in een pand waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn. De schade bij een asbestbrand kan enorm zijn. Niet alleen het pand raakt beschadigd, maar ook de kosten voor het herstellen van de milieuschade die tijdens de brand is ontstaan. Milieuschade treedt op door verspreiding van asbestvezels als gevolg van de brand.
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu