• Asbest dak
Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid
 

Asbest dak

Veel bedrijfspanden, loodsen en stallen die voor 1993 zijn gebouwd zijn geconstrueerd met een asbest dak. De dakplaten of golfplaten waarmee het asbest dak is afgewerkt, zijn asbesthoudend en kunnen worden verwijderd. Een asbest dak is van de buitenkant moeilijk te herkennen. Een inventarisatie bureau kan uitsluitsel geven of een dak asbesthoudend is. Perfect Finish Milieutechniek zorgt vervolgens voor de verwijdering van asbest daken.

Asbestdaken verwijderen

Asbestdaken verwijderen gebeurt door een professioneel asbestverwijderaar. Op basis van een inventarisatie wordt getest of de het dak asbesthoudend is. Daarnaast wordt bepaald wat de oppervlakte van het dak is en met welke methode het asbestdak verwijderd moet worden. Daarbij wordt bepaald welke veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden om de verspreiding van asbestvezels tot een minimum te beperken. Na de inventarisatie volgt een asbestinventarisatie rapport.

Asbest dak vervangen

Indien het asbest dak vervangen moet worden voor een nieuw dak, werkt Perfect Finish Milieutechniek samen met een dakdekker. Met goede afspraken en een strakke tijdsplanning kan Perfect Finish Milieutechniek het asbest dak verwijderen en de dakdekker de nieuwe dakplaten direct daarna monteren. Het tijdsbestek waarin dit plaats kan vinden is afhankelijk van de omvang van de klus en de oppervlakte van het dak. Er zijn ook mogelijkheden om gefaseerd het asbest dak te vervangen zodat de onderliggende ruimte slechts korte tijd buiten gebruik is.

Verbod op asbest daken

Omdat op dit moment de meeste asbestvezels via asbest daken in het milieu terecht komen wil de overheid asbest daken verbieden. De overheid diende in 2018 een wetsvoorstel in om asbest daken te verbieden per 31 december 2024. Dit voorstel is echter weggestemd door de eerste kamer in 2019. Zolang er geen wet is op het verbod van asbest daken, geldt er dus geen verbod. De verzekeringsmaatschappijen nemen echter wel maatregelen. In veel verzekeringspolissen staat opgenomen dat slechts een deel van de schade vergoed wordt als er schade is ontstaan aan asbest daken. Dat kan bijvoorbeeld door brand of storm. Het gaat niet alleen om de schade aan het pand zelf, maar ook de milieuschade die als gevolg van de asbest verspreiding moet worden hersteld.

Zelf asbestdaken verwijderen

Ondanks de grote gezondheidsrisico’s is zelf asbestdaken verwijderen toegestaan voor particulieren. De voorwaarde is dat het dak niet groter is dan 35 vierkante meter. Asbest kan vervolgens in speciale zakken via de milieustraat in de gemeente worden afgevoerd. Gezien de grote gezondheidsrisico’s is ons advies om asbestdaken verwijderen door een professioneel asbestverwijderaar te laten uitvoeren.

Offerte asbest dak verwijderen

Op basis van een asbestinventarisatie rapport kan Perfect Finish Milieutechniek een offerte uitbrengen voor het verwijderen van het asbest dak. In de offerte wordt een totaalprijs gegeven voor het saneren van het asbest dak en het afvoeren van het asbesthoudend materiaal. Zodra de offerte akkoord is, gaan gecertificeerde asbestverwijderaars aan de slag. Het asbest dak wordt veilig verwijderd.
Bedrijfs- en Persoonscertificaat
Veiligheid, Gezondheid en Milieu