Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Gezondheidsrisico

Gezondheidsrisico

Op het moment dat asbest in originele staat verkeert, dus niet gebroken of verweerd is, bestaat er geen direct gevaar voor de gezondheid. Enkel wanneer asbest breekt of wanneer de asbest in een niet-hechtgebonden toestand overgaat komen er vezels vrij. De microscopische kleine vezels zijn met het blote oog niet zichtbaar en reukloos. Wanneer deze losse vezels ingeademd worden blijven ze vast zitten in de luchtwegen en in de longen. De vezels zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

Het inademen van vezels kan leiden tot asbestose (verstijving van het longweefsel) en longkanker. Elke ingeademde asbestvezel vergoot de kans op:

  • asbestose (“stoflong” ziekte)
  • pleuritis (infectieziekten)
  • mesothelioom (borst- of buikvlieskanker)
  • pleuraverdikking
  • asbestgerelateerde longkanker

Een eigenschap van deze kankersoorten is dat ze zich vaak pas 5 tot 40 jaar na blootstelling uiten en zijn ongeneeslijk. Naar schatting sterven jaarlijks ruim 1000 mensen als gevolg van asbest ziekten. Het is daarom van groot belang dat alle asbest op een professionele manier verwijderd wordt.