Gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers
De best beschikbare technieken
Kwaliteit en veiligheid

Home / Kennisbank / Verschillende asbest soorten

Verschillende asbest soorten

Er bestaan tal van verschillende soorten asbest. Bepaalde soorten die in het verleden veelvuldig gebruikt werden zijn:

  • Chrysotiel, ook wel ‘wit asbest’ genoemd
  • Amosiet, ook wel ‘bruin asbest’ genoemd
  • Crocidoliet, ook wel ‘blauw asbest’ genoemd

Enkele tientallen jaren geleden werden de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de schadelijke invloed van asbest op de gezondheid bekend. De blauwe vezel behoort tot een van de gevaarlijkste soorten. Inmiddels is toepassing van deze blauwe vezel verboden. Heden ten dage zijn de risico’s en de gevolgen van blootstelling aan asbest bij de meeste mensen bekend.

Uit verschillende onderzoeken blijken de schadelijke gevolgen van het inademen van asbestvezels. De urgentie van het ruimen van alle aanwezige asbest toepassingen wordt aangewakkerd door de harde feiten die gepubliceerd zijn door verschillende onderzoeken. Asbest is namelijk kankerverwekkend, heeft géén drempelwaarde, elk blootstellings-niveau is een risico voor de gezondheid en elke blootstelling kan asbestose, longkanker en mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) veroorzaken.

In gebouwen, industriële installaties en bijvoorbeeld schepen is asbest nog veel voorkomend. Op dit moment is het nog niet verplicht asbest te verwijderen, zolang het niet bewerkt wordt of beschadigd is. De overheid heeft regels opgesteld voor als er onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende gebouwen of objecten moeten plaatsvinden.